Recensionssök 1920 - 1966

Recensionssök 1920 - 1966

Recensionssök 1920-1966 är ett elektroniskt index över recensioner av svensk och utländsk litteratur i den angivna periodens svenska press. Recensioner av skönlitteratur utgör den största delen av materialet. Till viss del ingår också litteraturkritik och litteraturhistoria, allmän historia, biografi, filosofi m.m.

Databasen fyller en lucka mellan andra tryckta eller elektroniskt tillgängliga artikelindex. Den omfattar också till skillnad från dessa i princip hela dagspressen jämte vissa tidskrifter. Sammantaget ingår ca 250 olika publikationer i registret. Sökningar kan göras på författarens namn, det recenserade verkets titel, recensentens namn samt tidpunkt och plats för publicering av recensionen (källa), enskilt eller genom att kombinera flera sökfaktorer.

Recensionssök 1920-1966 baseras på en klippt recensionssamling omfattande mer än 100 000 artiklar, tillhörande Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. Artiklarna registreras i databasen i alfabetisk ordning efter författare till recenserat verk. Detta arbete pågår och databasen växer alltså fortlöpande. Registreringen beräknas kunna slutföras under 2010.


The database Recensionssök (Reviews) indexes reviews of Swedish and foreign literary works from 1920 to 1966. The reviews are available for both researchers and the public visiting the Centre for languages and literature, SOL on Helgonabacken 2 in Lund. Please contact the reception for information or to appoint a time to see the collection, telephone: 046-222 32 10.