ProQuest Dissertations & Theses (PQDT)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

ProQuest Dissertations & Theses (PQDT)

ProQuests Dissertations & Theses (PQDT), tidigare Digital Dissertations, innehåller information om doktorsavhandlingar från mer än 1000 universitet. Alla stora Amerikanska universitet liksom de flesta Europeiska (1988-) universitet finns representerade. Från och med 1980 innehåller de bibliografiska posterna abstracts skrivna av författaren. Fulltext finns tillgänglig från 1997 och kan beställas online mot avgift i microform, papper eller elektroniskt format. De första 24 sidorna är fritt tillgängliga.

ProQuest Dissertations & Theses (PQDT), formerly known as Digital Dissertations, provides information about doctoral dissertations and master's theses from more than 1000 Universities. All major North American universities are included as well as many European Universities (1988-). Dissertations published from 1980 and forward, and theses published from 1988 and forward, include abstracts written by the author. Titles available as native or image pdf-formats include free twenty-four page previews. Full text is available from 1997 and can be purchased in microform, paper or electronic formats. The first 24 pages are available for free.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.