Project Runeberg eBook library (ebooks)

Project Runeberg eBook library (ebooks)

Project Runeberg is a voluntary initiative to publish free electronic editions of classic Nordic literature on the Internet. The ebooks are written by authors that has been dead for over 70 years, and the copyright has expired. Browse the Catalog. Project Runeberg supports the "Aportis Doc" format for reading literature on a 3Com PalmPilot.


Projekt Runeberg är ett ideellt initiativ för att gratis publicera äldre nordisk litteratur på Internet. Böckerna i Projekt Runeberg är skrivna av författare som varit döda i mer än 70 år, då upphovsrätten tar slut. Bläddra i Katalogen. Project Runeberg stödjer "Aportis Doc" formatet för att läsa litteratur på en 3Com PalmPilot.