Asian Development Bank (ADB) - fulltext documents

Asian Development Bank (ADB) - fulltext documents

The Asian Development Bank (ADB) was conceived in the early 1960s as a financial institution that would be Asian in character and foster economic growth and cooperation in one of the poorest regions in the world. All their material is published digitally and is freely available.

Subject Headings: Development, Economics


ADB, Asiatiska utvecklingsbanken, bildade 1966 som en finansiell institution för att främja ekonomisk utveckling och samarbete i Asien och i Stillahavsområdet. Allt deras material publiceras digitalt, och är fritt tillgängligt.

Ämnesord: Nationalekonomi, Utveckling