OECD iLibrary (Organisation for Economic Co-operation and Development)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

OECD iLibrary (Organisation for Economic Co-operation and Development)

OECD iLibrary is the online library of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) featuring its books, papers and statistics and is the gateway to OECD’s analysis and data. It covers data and metadata for OECD countries but also some selected non-member economies. IEA statistics are not covered in the subscription.

OECD iLibrary är online-ingången för de böcker, papers och statistik som publiceras av OECD. Det finns data och metadata för OECD-länderna, men också för ett antal utvalda andra länder.

Ämnesord: Ekonomisk historia, Företagsekonomi, Handel, Nationalekonomi, Statistik

Subject headings: Business Administration, Economic History, Economics, Statistics, Trade

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.