NCOM - Nordic Mass Communication Literature / Nordiske medieforskningspublikationer

NCOM - Nordic Mass Communication Literature / Nordiske medieforskningspublikationer

The NCOM database aims to record all Nordic research publications on media and communication published in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. It contains references to books, articles in books, journal articles and research publications on media and communication, including film. Nordicom is a Nordic documentation and information cooperation with the purpose of supporting and developing research in media and mass communication.

NCOM databasens mål är att registrera alla nordiska forskningspublikationer som handlar om medier och kommunikation och som är utgivna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Databasen indexerar böcker, artiklar i böcker, tidskriftsartiklar och forskningsrapporter, samt film. Nordicom är ett nordiskt dokumentations- och informationssamarbete med målet att stötta och utveckla forskning inom medie och masskommunikation.