Artikelsök

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Artikelsök

A database with references to articles and reviews in Swedish periodicals. Please note: this database is in Swedish only.


Artikelsök är en referensdatabas som indexerar intervjuer, analyser, reportage, artikelserier, forskningsresultat, debatter, konsumentupplysningar och recensioner ur de största dagstidningarna. Urvalet av artiklar från dagstidningar är begränsat (inga ledare eller nyhetsartiklar), men ett stort antal recensioner (litteratur, konst, musik, teater, film) ingår. I ArtikelSök indexeras innehållet i över 550 tidskrifter (1979-) och ett 15-tal dagstidningar. Tidigare indexerades också innehållet i årsböcker, men detta har upphört. Årsböckernas innehåll är dock sökbart fram till 1997. Referenser till tidskrifter som inte längre indexeras kvarligger i basen och är sökbara.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.