Naturvårdsverket (Swedish EPA)

Naturvårdsverket (Swedish EPA)

Naturvårdsverket är central förvaltningsmyndighet på miljöområdet och verkets arbete ska syfta till att främja hållbar utveckling med utgångspunkt i de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen och strategierna. Vid Naturvårdsverket finns även särskilda instanser som regeringen inrättat: Rådet för tilldelning av utsläppsrätter, Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald, Rådet för rovdjursfrågor, Friluftsrådet, Fjällsäkerhetsrådet, Avfallsrådet, Miljöforskningsnämnden, Miljömålsrådet, Rådet för investeringsstöd och Tillsynsrådet.

The Swedish Environmental Protection Agency is a central environmental authority under the Swedish Government. According to the instructions, laid down by the Government, the main tasks are to co-ordinate and promote environmental work on both a national and international level. See Booklet in English for more information.