Nationell arkivdatabas (NAD)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Nationell arkivdatabas (NAD)

Studenter och anställda vid Lunds Universitet har tillgång på campus. Observera att man inte kommer åt tjänsten hemifrån.

The National Archival Database NAD) is a nation-wide, comprehensive database and information system. It contains information about records from individuals, estates, organizations, businesses and authorities and holds information on the fonds of circa 150 000 Swedish archives, including the National Registry of Private Archives. Please note: this database is only in Swedish.

Nationell arkivdatabas (NAD) är en sökbar förteckning över ca 150 000 svenska arkiv, och vilka institutioner som förvarar dem, bl.a. Riksarkivet, landsarkiven, Krigsarkivet, flera stadsarkiv, muséearkiv, folkrörelsearkiv och universitetsbibliotek. Dessutom kan man söka i en topografisk databas, läsa om den administrativa bakgrunden till arkiven och få uppgifter om arkivens adress och tillgänglighet. Vissa statliga myndigheter och affärsverk finns inte med.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.