Nationalencyklopedin (NE.se)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Nationalencyklopedin (NE.se)

NE.se is the web version of the Swedish National Encyclopaedia (NE). It contains the 20 volumes of the printed version, the 3 supplementary volumes (published in spring 2000) and a dictionary. NE is Swedens largest encyclopaedia with 180 000 main entries. The supplementary volumes contains 8 500 recently written articles and new facts for many of the original entries. The NE dictionary (NEO) describes and explains 70 000 Swedish words and expressions. The printed dictionary was published in 3 volumes in 1995-96 and was prepared by Språkdata, Department of Swedish, Göteborg University. At ne.se you will also find Ask an Expert, Crossword help, Films & Animations and much more.

Please note: this database is only in Swedish.


Nationalencyklopedin (NE), Sveriges största uppslagsverk, är ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Sveriges riksdag och på uppdrag av Statens kulturråd. ne.se är i första hand en stor kunskapsdatabas som innehåller Nationalencyklopedins 20 band, de tre supplementbanden (utgivna våren 2000) och ordböckerna. De tre supplementbanden innehåller 8 500 nyskrivna artiklar samt nya fakta till många av de ursprungliga uppslagsorden. Hela denna kunskapsmassa finns tillgänglig i en och samma sökning.

Nationalencyklopedins ordbok (NEO) beskriver och förklarar 70 000 svenska ord och uttryck. Bokversionen utgavs i tre band 1995-96 och är utarbetad av Språkdata vid Göteborgs universitet. Vid uppslagsordet får du veta bl.a. vad ordet betyder, i vilket sammanhang det kan användas, hur det skall uttalas samt dess historia.

På ne.se finns även aktuella notiser och reportage i skiftande ämnen. Här finns också Fråga experten, Korsordshjälp, Filmer & Animationer, Kunskapsjakten - ett spel som testar dina kunskaper på tid m.m.

OBS! I NE-artiklarna förekommer specialtecken, exempelvis matematiska formler, som normalt inte kan återges på internet. Genom att installera NE-fonten kan artiklarna återges korrekt.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.