ACES - The Applied Computational Electromagnetics Society

ACES - The Applied Computational Electromagnetics Society

ACES is a professional society which provides a forum for issues relevant to numerical modelling in applied electromagnetics. The primary focus of ACES is on computational techniques, electromagnetics modelling software, and applications. The website includes information on journals, conferences, newsletters, membership, software. ACES journal is available in full text. Only ACES members have access to all publications though. Membership rates for students are currently $25 per year (2018).

ACES är en förening för numerisk modellering i tillämpad elektromagnetism. ACES inriktar sig främst på beräkningstekniker, programvara för elektromagnetisk modellering, och tillämpningar. Webbplatsen innehåller information om tidskrifter, konferenser, nyhetsbrev, medlemskap och programvara. Artiklar i ACES Journal är fritt tillgängliga. Endast ACES-medlemmar med inloggning kan ladda ned fulltext av samtliga publikationer. Medlemskap för studenter kostar för närvarande 25 dollar per år (2018).