Miljödataportalen

Miljödataportalen

Här hittar du rapporter och kartskikt med information om natur och miljö, till exempel miljöövervakning, områdesskydd och resultat från inventeringar och geografiska analyser. Du kan söka efter information i hela Sverige eller välja ut ett speciellt område. Du kanske vill veta vilka rapporter som handlar om miljön i just ditt län eller vilka nationella miljöövervakningsstationer som ligger i ett vattendistrikt?