MeSH - Medical Subject Headings (Swedish-English)

MeSH - Medical Subject Headings (Swedish-English)

MeSH, Medical Subject Headings, är den kontrollerade vokabulär som används, produceras och distribueras av U.S. National Library of Medicine för indexering av medicinska data. Karolinska Institutets Bibliotek har kompletterat originaldata från NLM med svenska översättningar, i den senaste uppdateringen är 22118 termer av 23885 översatta.

För att kunna dra nytta av att en resurs är MeSH-indexerad, måste man ta reda på en MeSH-term som i möjligaste mån motsvarar det ämne man vill söka på. Den svenska MeSHen vid KIB kan användas för detta. Den kan även användas som utgångspunkt för att navigera sig till diverse biomedicinska resurser på nätet. MeSH är en hierarkisk tesaurus. Detta innebär att termerna i vokabulären är organiserade i en trädstruktur. Varje termkategori (exempelvis anatomi, organismer etc) har ett eget träd. Termer som täcker ett brett ämnesområde finns vid roten av trädet, medan termer med snävare betydelse återfinns i grenarna, som innehåller specifika termer för varje nivå. Varje nivå svarar mot ett MeSH-nummer.