MEDLINE (EBSCOhost)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

MEDLINE (EBSCOhost)

OBSERVERA
Det finns två varianter av databasen MEDLINE på EBSCOhost, den version LUB prenumererar på är den som bara heter MEDLINE och som saknar egen fulltext.


MEDLINE provides authoritative medical information on medicine, nursing, dentistry, veterinary medicine, the health care system, pre-clinical sciences, and much more. Created by the National Library of Medicine, MEDLINE uses MeSH (Medical Subject Headings) indexing with tree, tree hierarchy, subheadings and explosion capabilities to search citations from over 4,800 current biomedical journals.

Included are citations from:

Ämnesord: medicin, patologi, internmedicin, kirurgi, omvårdnad, psykiatri, veterinärmedicin, biokemi, folkhälsa

Subject headings: medicine, pathology, internal medicine, surgery, public health, nursing, psychiatry, biochemistry

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.