Läkemedelsboken

Läkemedelsboken

Läkemedelsboken produceras av Apoteket AB i samarbete med erfarna läkare. Syftet med boken är att ge aktuell kunskap om optimal och kostnadseffektiv läkemedelsterapi vid våra vanligaste sjukdomstillstånd, i årets utgåva är 14 kapitel helt nya. Nya kapitel är bl.a Utvecklings och neuropsykiatriska störningar hos barn, Läkemedel och kön, Praktiska råd vid läkemedelsbehandling hos äldre, m.m. Alla texter är granskade och godkända av en kompetent redaktionskommitté, ca 190 författare har medverkat. Läkemedelsbokens kapitel är uppdelade i tre avdelningar, Terapikapitel, Specialkapitel och Läkemedelsförskrivningen och ligger utlagda som PDF-filer på Apotekets webbsida.

Copyright
Apoteket AB är för sista året (2010) utgivare av Läkemedelsboken och innehar upphovsrätt till verket. I fortsättningen övergår ansvaret till Läkemedelsverket. Apoteket AB medger att enstaka sidor får kopieras för att användas som utbildningsmaterial vid utbildning inom läkemedelsområdet för hälso- och sjukvårdspersonal under förutsättning att källan anges.

Tryckta exemplar
Alla läkare eller sjuksköterskor med förskrivningsrätt kan få ett eget exemplar av Läkemedelsboken på närmaste apotek.

Ämnesord: farmakologi, läkemedel

Subject headings: pharmacology, drugs and their actions