Lund Universitets Publikationer (LUP)

This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Lund Universitets Publikationer (LUP)

Universitetets publikationsdatabas Lund Universitets Publikationer (LUP) har i huvudsak två uppgifter:

Innehållet i LUP finns i SwePub och är därmed sökbart i LUBsearch.

The Lund University Publications (LUP) database has two main tasks: