Lund Universitets Publikationer (LUP)

This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Lund Universitets Publikationer (LUP)

The Lund University Publications (LUP) database has two main tasks:

The content in LUP is included in SwePub and is thereby searchable in LUBsearch.


Universitetets publikationsdatabas Lund Universitets Publikationer (LUP) har i huvudsak två uppgifter:

  • Den används som registreringsdatabas, där forskarna lägger in bibliografisk information för att samla universitetets forskning och göra publikationerna synliga på nätet.
  • Den kan också användas som s.k. öppet arkiv. Författaren har då möjlighet att publicera artiklarna i LUP - i de fall förlagen tillåter. Forskningen blir då fritt tillgänglig.

Innehållet i LUP finns i SwePub och är därmed sökbart i LUBsearch.