Livsmedelsdatabasen / The Food Database

Livsmedelsdatabasen / The Food Database

In Sweden the National Food Administration (NFA) is the central administrative authority for matters concerning food, including drinking-water. It is an autonomous government agency reporting to the Ministry of Agriculture, Food and Fisheries. Please note: you will find information about NFA and Swedish Food regulations etc in English, but the database is only in Swedish. Info in English on how to search the database.

Livsmedelsdatabasen är en databas med värden för näringsinnehåll hos 1,800 livsmedel och maträtter. För varje livsmedel ges värden för 50 näringsämnen. Många livsmedel är analyserade för att få fram näringsinnehållet. Övriga värden är beräknade, uppskattade, hämtade från andra länders livsmedelsdatabaser eller omräknade från likartade livsmedel.