Litteraturbanken - Svensk skönlitteratur och humaniora (ebooks)

Litteraturbanken - Svensk skönlitteratur och humaniora (ebooks)

Litteraturbanken publicerar digitala versioner av svenska skönlitterära verk och viss humanistisk litteratur. Målgruppen är forskare, universitetsstuderande, skolelever, lärare och litterärt allmänintresserade. Verken kan publiceras i flera versioner: textkritiska utgåvor för forskning och högre studier, enklare utgåvor med nystavning för "vanlig" läsning och faksimil av originaltryck.

Litteraturbanken publish digital versions of Swedish literature and some humanities literature. The target group is scholars, university students, pupils, teachers and those generally interested in literature. Each work may be published in several versions: critical editions for reasearch and higher education, easy reading versions for just reading, and facsimiles of the original print.