LibriVox: free audiobooks (ebooks)

LibriVox: free audiobooks (ebooks)

LibriVox makes audio recordings of books that are available in the public domain, i.e. books were the copyright has expired and the text has become free for anyone to use. The main source is ebooks from Project Gutenberg. There are several options for listening, please read How to listen for more information.

LibriVox gör ljudinspelningar av böcker som är offentlig egendom, d.v.s där copyrighten har upphört och texten är fri att användas av vem som helst. Den huvudsakliga källan är Project Gutenberg. Det finns flera alternativ för att lyssna på inspelningarna, läs How to listen för mer information.