LIBRIS webbsök

LIBRIS webbsök

LIBRIS is the Swedish national library system which includes bibliographic services such as search facilities, cataloging and interlibrary lending. The service is provided by the National Library of Sweden. Access to LIBRIS is free of charge. Searches can be carried out among the holdings of approximately 300 Swedish research libraries, consisting of 6 million titles. Almost all Swedish title from 1866 and forward can be found in the catalog. You will also find references to journal articles, sheet music, maps and electronic documents.


LIBRIS webbsök är de svenska forsknings- och specialbibliotekens gemensamma katalog. Samlingen omfattar nästan 6 miljoner titlar från ca 300 bibliotek. Så gott som alla svenska titlar från 1866 och framåt finns med. Databasen innehåller även referenser till tidskriftsartiklar, noter, kartor och elektroniska dokument. I LIBRIS finns titelinformation och uppgift om på vilka bibliotek titlarna finns och det är möjligt att direkt se om en bok är utlånad eller inte (lånestatus).