LIBRIS uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext

LIBRIS uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext

Uppsök är en söktjänst för examensarbeten och studentuppsatser i fulltext från svenska universitet och högskolor. Observera att posterna i Uppsök inte ingår i den totala LIBRIS-databasen. Följande lärosäten levererar uppsatser: Blekinge Tekniska Högskola, Chalmers tekniska högskola, Gymnastik- och idrottshögskolan, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Jönköping, Högskolan Kristianstad, Karlstads universitet, Kungliga Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Luleå tekniska, universitet, Lunds universitet, Malmö högskola, Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala, universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Växjö universitet och Örebro universitet.

Uppsök hanterar uppsatser på följande nivåer, de flesta uppsatser är skrivna på svenska eller engelska:


Uppsök is a national database for theses and papers, the service is provided by the LIBRIS Department of the National Library of Sweden. The database includes theses and papers published in full text at Swedish Universities and University Colleges.

Please note that the search interface is only in Swedish, but you will find some theses and papers written in English.