KVINNSAM - kvinno-, mans- och genusforskning (1970-)

KVINNSAM - kvinno-, mans- och genusforskning (1970-)

KVINNSAM är en tvärvetenskaplig litteraturdatabas med svenska och utländska genusvetenskapliga referenser ur Göteborgs universitetsbiblioteks bestånd. Deldatabasen innehåller titlar från och med tryckåret 1970. Titlar publicerade mellan 1958 och 1969 finns registrerade i en kortkatalog på Kvinnohistoriska samlingarna. KVINNSAM innehåller referenser till: monografier och samlingsverk, bidrag i samlingsverk, artiklar i tidskrifter och årsböcker samt uppsatser. Retrospektiv indexering av viktiga äldre kvinnotidskrifter pågår. Allt material indexeras med hjälp av kontrollerade ämnesord på svenska och engelska från bibliotekets egen ämnesordslista.

KVINNSAM is an interdisciplinary database with references - in English, Swedish and many other languages - from the Göteborg University Library collections, mainly in humanities, social sciences and gender studies. English is the predominant language: 63 % of the references in the KVINNSAM database are in English. The gender aspect is implicit throughout to the indexing; the keyword journalists implies female journalists, Middle Ages refers to womens life in medieval times, and so on. It is possible to search for keywords (freetext), author, title and controlled subject headings. It is also possible to search for articles, monographs, journals and chapters. Indexed titles are available at Gothenburg University Library, but can also be held by other Swedish libraries. For more information in English please see, Women's History Collections.