Kemiska Ämnen / Chemical Substances

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Kemiska Ämnen / Chemical Substances

OBS! Studentkonto/LUCAT går inte att använda till inloggning i databasen. Använd detta login: Login infoChemical Substances is an interactive register of chemical substances, with information about synonyms in four languages, physical data including structural formula, risk and safety phrases, hazard symbols, directions for handling and storage, transport directions for senders and transport organizers including the possibility to print transport instructions in writing, etc. The database contains information about ca 31 000 chemical substances, including more than 300 000 searchable names, in English, Swedish, German, and French as well as trade names. The book Chemical Hazards has been fully included containing text search capabilities. The database in its present version strives to cover all substances regulated in Regulations and Directives from the European Council and Commisson.


Kemiska Ämnen innehåller uppgifter om mer än 31 000 kemiska ämnen och beskriver hälsofarlighet, hur man skyddar sig, hanterar och transporterrar kemiska ämnen. För varje ämne finns information om:

Varje ämne kan sökas via namn på svenska, engelska, tyska och franska, samt handelsnamn, CAS-nummer, Index-nummer, EG-nummer, Tulltaxenummer eller UN-nummer, med direktkopplingar till juridiska dokument. Boken Kemiska hälsorisker ingår i sin helhet, liksom Giftinformationscentralens råd och behandling av förgiftningar.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.