InfoTorg Juridik

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

InfoTorg Juridik

InfoTorg is a full text database of Swedish legal material. Please note: this database is only in Swedish.


InfoTorg är en rättsdatabas från Bisnode Company med svensk rätt i fulltext som användare på Lunds universitet har tillgång till. Databasen uppdateras kontinuerligt. För frågor om InfoTorg, kontakta ditt fakultetsbibliotek eller Juridiska fakultetens bibliotek, jurbibl@jur.lu.se.

InfoTorg innehåller bland annat:

  • SFS-författningar, vissa myndigheters författningar, förarbeten, avgöranden från de högsta domstolsinstanserna liksom i viss utsträckning avgöranden och beslut från lägre instanser och myndigheter
  • Juridiska nyheter – artiklar och analyser m.m.
  • Referenser till tidskriftsartiklar och svensk juridisk litteratur

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.