ARBLINE

ARBLINE

ARBLINE is an interdisciplinary reference database focusing on working life, work environment and the labor market. The database contains references to books, reports, conference publications and dissertations that are available at libraries in Sweden, and public documents in fulltext. ARBLINE is one of Libris's sub-databases. Most references are in Swedish.

Subject Headings: Business Administration, Swedish Law, Social Sciences


ARBLINE är en tvärvetenskaplig litteraturdatabas med inriktning på arbetsliv, arbetsmiljö och arbetsmarknad. Databasen innehåller referenser till böcker, rapporter, konferenspublikationer och avhandlingar som finns på bibliotek i Sverige, samt offentligt material i fulltext. ARBLINE är en av Libris deldatabaser.

Ämnesord: Företagsekonomi, Svensk rätt, Samhällsvetenskap