Academic Search Complete, ASC (EBSCOhost)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Academic Search Complete, ASC (EBSCOhost)

Academic Search Complete is a multi-disciplinary scholarly database that offers access to peer-reviewed academic journals, magazines, trade publications, news, reports, books, monographs, and other resources.

Academic Search Complete är en tvärvetenskaplig databas som ger tillgång till vetenskapliga tidskrifter, populärvetenskapliga tidskrifter, branschtidskrifter, dagstidningar, rapporter, böcker, monografier och andra resurser.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.