ILO Statistics and Databases

ILO Statistics and Databases

ILO, the International Labour Organization is the UN specialized agency which seeks the promotion of social justice and internationally recognized human and labour rights.

The ILO's databases are:


ILO, International Labour Organization, är en organisation inom FN som arbetar för social rättvisa och goda arbetsvillkor samt fackliga fri- och rättigheter. De erbjuder ett antal databaser inom mänskliga rättigheter och arbetsrätt.