IEL Private International Law

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

IEL Private International Law

International Encyclopaedia for Private International Law, edited by Bea Verschraegen innehåller internationell privaträtt land för land. För frågor om databasen, kontakta ditt fakultetsbibliotek eller Juridiska fakultetens bibliotek, jurbibl@jur.lu.se.

International encyclopaedia for private international law, edited by Bea Verschraegen contains legislation on private international law concerning various countries. For questions concerning the database, please contact your faculty library or the Faculty of Law Library, jurbibl@jur.lu.se.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.