Arbetsmiljöverket / Swedish Work Environment Authority

Arbetsmiljöverket / Swedish Work Environment Authority

Arbetsmiljöverket (AV) är den myndighet som har i uppgift att se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningar följs, samt till viss del tobakslagen och Miljöbalken när det gäller frågor om genteknik och bekämpningsmedel. Grunden i lagstiftningen på arbetsmiljöområdet finns i arbetsmiljölagen, AML. Arbetsmiljöverket preciserar i författningssamlingen AFS, juridiskt bindande föreskrifter och allmänna råd över vilka krav som ska ställas på arbetsmiljön.

The Swedish Work Environment Authority is the administrative authority for questions relating to the working environment. They endeavour to reduce the risks of ill-health and accidents at work, to improve the working environment in holistic perspective, and act to realize the public policy objective of a good and developmental working environment for all.