Arbetsmiljöverket / Swedish Work Environment Authority

Arbetsmiljöverket / Swedish Work Environment Authority

The Swedish Work Environment Authority is the administrative authority for questions relating to the working environment. They endeavour to reduce the risks of ill-health and accidents at work, to improve the working environment in holistic perspective, and act to realize the public policy objective of a good and developmental working environment for all.


Arbetsmiljöverket (AV) är den myndighet som har i uppgift att se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningar följs, samt till viss del tobakslagen och Miljöbalken när det gäller frågor om genteknik och bekämpningsmedel. Grunden i lagstiftningen på arbetsmiljöområdet finns i arbetsmiljölagen, AML. Arbetsmiljöverket preciserar i författningssamlingen AFS, juridiskt bindande föreskrifter och allmänna råd över vilka krav som ska ställas på arbetsmiljön.