IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers

This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers

The IEEE (Eye-triple-E) is a non-profit, technical professional association of more than 423,000 individual members in more than 160 countries. The IEEE cover areas such as computer engineering, biomedical technology and telecommunications, electric power, aerospace and consumer electronics. The website includes information on membership, publications, conferences, standards, careers, online communities, and other IEEE services.


IEEE (utläses aj-triple-E) är en sammanslutning av mer än 423 000 ingenjörer och vetenskapspersoner i över 160 länder. IEEE täcker områden som informationsteknik, biomedicinsk teknik, elkraft och elektronik. Webbplatsen innehåller information om medlemskap, publikationer, konferenser, standarder, karriärmöjligheter, webbforum och andra IEEE-tjänster.