IBFD Tax Research Platform

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

IBFD Tax Research Platform

(se slutet av sidan för information på svenska)

The International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) provides a not-for-profit portal to research on tax law. The IBFD Tax Research Portal contains:

Note: Content from IBFD is not searchable via LUBsearch

Deselect "My subscriptions only" if you want to see content that LU does not currently subscribe to.

For further guidance on the content and how to search the database, please contact your faculty library:
Faculty of Law Library, jurbibl@jur.lu.se, or
School of Economics and Management Library, biblioteket@ehl.lu.se.

Svenska
Du hittar information om innehållet i IBFD i den engelska texten ovan. Om du har några frågor om innehållet eller hur man söker i databasen, var vänlig kontakta ditt fakultetsbibliotek.
Juridiska fakultetens bibliotek, jurbibl@jur.lu.se, eller
Ekonomihögskolans bibliotek, biblioteket@ehl.lu.se.

Välj bort "My subscriptions only" om du även vill se material som LU inte prenumererar på.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.