Historiska Kartor

Historiska Kartor

I tjänsten Historiska Kartor visar Lantmäteriet stora delar av sin kartskatt. Här finns mer än en miljon historiska kartor från hela Sverige!

Sökning i materialet kan göras på två olika sätt. Antingen med hjälp av Sökning via kartan, genom av markera ett område i en översiktskarta och få se de historiska kartor som har anknytning till området, eller genom Avancerad sökning där sökningen sker direkt i de olika arkiven.

Kartorna visas i formatet DjVu
För att kunna titta på kartorna behövs en särskild bildläsare, en DjVu-plugin. Tjänsten är optimerad för version 6.1.1 (sve). Första gången som tjänsten ska användas måste du ladda hem en DjVu-plugin, det är gratis. Detta behöver man göra bara en enda gång.

Kartor visas från åren 1628-1927

Personuppgiftslagen styr hur information som innehåller personuppgifter får användas. Via Internet visar Historiska Kartor endast material före år 1928. Den som vill ha tillgång till moderna förrättningsakter hänvisas till Kundcenter.

Notera:

Du kan inte skriva ut kartorna. Vill du ha kopior, analoga eller digitala, kan du beställa sådana från Lantmäteriet. Det finns en länk för detta på den sida där kartan visas.