Hints on Layout and Style - for writers of dissertations and theses

Hints on Layout and Style - for writers of dissertations and theses

Word for Word finns nyttiga tips om layout och språkbehandling för den som skall skriva en avhandling i teknik, naturvetenskap eller medicin.