Greda - Gender researchers database

Greda - Gender researchers database

I databasen Greda hittar man svenska genusforskare på lägst doktorandnivå, syftet med Greda är att alla enkelt och överskådligt ska finna information om och kunna ta kontakt med genusforskare. I databasen kan man söka på fritext, disciplin eller ämnesord. Forskarna registrerar sig själva i basen och ansvarar för att den information de lägger in är korrekt och aktuell. Greda innehåller även länkar till forskarens egen hemsida, institution samt publikationer.

Greda är framtagen vid Kvinnohistoriska samlingarna, Göteborgs universitetsbibliotek, i ett samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning, som har regeringens uppdrag att överblicka genusforskningen i Sverige och aktivt sprida dess resultat både inom och utanför universitetet.


The database Greda, Gender Researchers Database, is developed by The Swedish Secretariat for Gender Research and The Women's History Collections at Gothenburg University Library. In the database you can find Swedish gender researchers, from PhD candidates and above. The base aims at being a help for journalists, organizers of conferences, the interested public, researchers and others, who wants to find information about and to get in contact with gender researchers.

Greda has existed since November 2008. Researchers with a gender perspective are always welcome to register. The researchers register in the database and are responsible for the information given.