Global Biodiversity Information Facility (GBIF-Sweden)

Global Biodiversity Information Facility (GBIF-Sweden)

Global Biodiversity Information Facility, GBIF är ett internationellt projekt som gör information om jordens arter fritt tillgänglig för alla via den sökbara Internetportalen data.gbif.org. GBIF är uppbyggt som ett nätverk med ett centralt sekretariat vid Köpenhamns Universitet som underhåller portalen och ca 50 deltagande medlemmar (noder) utspridda i världen. Sveriges nod GBIF-Sweden finns på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Den information som GBIF samlar in rör museiföremål (t.ex. djur, växter, svampar) eller artobservationer i naturen. Uppgifterna kommer från databaser som förvaltas av naturhistoriska museer, myndigheter, organisationer, forskningscentra m.m. Syftet med GBIF är att samla och koordinera den ofantliga mängd information om jordens arter som finns utspridd på olika håll i olika länder. GBIFs arbete bidrar till kartläggandet av den biologiska mångfalden i världen.


Global Biodiversity Information Facility, GBIF is an international organisation that is working to make the world's biodiversity data accessible everywhere in the world. GBIF and its many partners work to mobilise the data, and to improve search mechanisms, data and metadata standards, web services, and the other components of an Internet-based information infrastructure for biodiversity. The information can be accessed through the GBIF Data Portal.