GeoLex (Lantmäteriet)

GeoLex (Lantmäteriet)

GeoLex är en interaktiv webbtjänst som visar aktuell och kontinuerligt uppdaterad information om flygbilder, fastighetsinformation, geodesi, geografiska databaser och kartor. Syftet är att ge en förbättrad användarservice och ökade kunskaper om Lantmäteriets produkter. I GeoLex finns data om produktområdena Bilder, Fastighetsinformation, Geodesi, Geografiska databaser och Kartor samt ett PDF-bibliotek. Under respektive rubrik finner Du de produkter som GeoLex kan tillhandahålla data om.

Denna version av GeoLex är framställd för Internet och förutsätter att Du använder Explorer 4.0 till 6.0 som webbläsare för att nå bästa resultat. För att presentationen skall fungera smidigt bör Du ha skärmupplösningen inställd på 1024x768.