Geodataportalen

Geodataportalen

I Geodataportalen får du möjlighet att söka, titta på och ladda ner geodata från olika källor. Geodataportalen är främst en portal för enhetlig presentation av metadata. I vissa fall finns länkar till respektive dataleverantör som kan erbjuda nerladdning men allt material är inte tillgängligt i fulltext.