ForfatterNet Danmark / Danish authors

ForfatterNet Danmark / Danish authors

ForfatterNet Danmark är ett nätverk med webbsidor om nutida, danska skönlitterära författare, producerade av danska folkbibliotek. De enskilda författarporträtten är utarbetade i samarbete med författaren. Varje porträtt innehåller en biografi med foto, en bibliografi med primär- och sekundärlitteratur, förteckning över de priser författaren mottagit, författarens egen favoritlitteratur och inspirationskällor, e-mailadress eller postadress samt länkar till andra sidor om författaren.