FASS.se

FASS.se

FASS.se it a portal for information on all approved pharmaceutical products in Sweden. It is operated by the Swedish Association of the Pharmaceutical Industry (LIF), the trade association for the pharmaceutical industry in Sweden. Please note: this database is only in Swedish.

Läkemedelsportalen FASS.se ger dig aktuell och kvalitetssäkrad information om samtliga godkända läkemedel i Sverige.Här kan du söka information om läkemedel i FASS, Patient-FASS och FASS Vet. På FASS.se kan du också hitta länkar till ett urval webbplatser som handlar om läkemedel och hälsa. Portalens avdelningar:

Ämnesord: farmakologi, läkemedel

Subject headings: pharmacology, drugs and their actions