Eurostat

Eurostat

Eurostat is the statistical office of the European Union, responsible for publishing Europe-wide statistics and indicators that enable comparisons between countries and regions. The statistics are divided into nine themes: General and regional statistics, Economy and finance, Population and social conditions, Industry, trade and services, Agriculture and fisheries, International trade, Transport, Environment and energy, Science, technology digital society.

Eurostat är EU:s statistikkontor och publicerar europeiska statistikuppgifter och indikatorer, så att man kan jämföra olika länder och regioner. Statistiken är indelad i nio områden: Allmän och regional statistik, Ekonomi och finans, Befolkning och sociala förhållanden, Industri, handel och tjänster, Jordbruk, skogsbruk och fiske, Internationell handel, Transport, Miljö och energi, Vetenskap, teknik, och det digitala samhället.

Subject headings: Statistics, European Union, EU

Ämnesord: Statistik, Europeiska unionen, EU