Eurasienbibliographie des Deutschen Archäologischen Instituts (Dyabola)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Eurasienbibliographie des Deutschen Archäologischen Instituts (Dyabola)

Observera: Du måste kryssa i boxen "with IP-Access" och klicka på Start för att få åtkomst.

Citations for the archaeology of Russia and central Asia, as well as Russian language publications from 1998 onwards.

Please note: You must check the box "with IP-Access" and then click on Start to get access.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.