EUR-Lex (fd CELEX )

EUR-Lex (fd CELEX )

EUR-Lex is the merged service of the CELEX database on European law and EUR-Lex. It brings together the whole body of EU official acts for consultation of the legislation in force and of the complete electronic archive of legal and juridical texts from all the institutions. This is the biggest documentary holdings existing on EU law.


EUR-Lex ger direkt och gratis åtkomst till EU-rätten. Systemet bygger på sökningar i EUT (Europeiska unionens officiella tidning) som t.ex. innehåller fördrag, lagstiftning, rättspraxis och förberedande rättsakter och erbjuder avancerade sökmöjligheter. Detta är den största databasen med dokument inom EU-lag.