Espacenet patent search

Espacenet patent search

Espacenet gives you access to more than 100 million documents from all over the world, including Sweden. For some countries documents from the 1800s up to now are available. Some of the oldest documents are not searchable by bibliographic data, but can be retrieved using the publication numbers.

In Espacenet you can search in five different databases:

Genom Espacenet kan man nå över 100 miljoner dokument från hela världen, inklusive Sverige. För en del länder finns dokument ända från 1800-talet och fram till nu. En del av de äldsta dokumenten är inte sökbara med bibliografiska data, men de kan sökas med hjälp av publiceringsnumren.

I Espacenet kan man söka i fem olika databaser:

Ämnesord: patent, farmakologi

Subject headings:patents, pharmacology