American Mathematical Society (AMS)

American Mathematical Society (AMS)

Plattform med e-tidskrifter och e-böcker från AMS. LU har tillgång till 19 e-tidskrifter (2 OA) och bokserien Contemporary Mathematics (2014-) från plattformen.

Platform containing e-journals and e-books from AMS. LU has access to 19 e-journals (2 OA) and the book series Contemporary mathematics (2014-) from the platform.