ELEKTRA - e-ressourcer fra Det Kongelige Bibliotek

ELEKTRA - e-ressourcer fra Det Kongelige Bibliotek

ELEKTRA is the collection of electronic resources at the Royal Library in Denmark.

ELEKTRA är namnet på Det Kongelige Biblioteks samlingar av elektroniska resurser och är en direkt ingång till bibliotekets elektroniska tidskrifter och databaser som bara kan nås av auktoriserade användare. Därutöver innehåller ELEKTRA även bibliotekets utbud av nationella elektroniska resurser: