DOAJ - the Directory of Open Access Journals

This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

DOAJ - the Directory of Open Access Journals

The Directory of Open Access Journals, DOAJ, covers free, full text, quality controlled scientific and scholarly journals. Many journals are searchable at article level. The aim is to cover all subjects and languages.

DOAJ är en katalog över open access-tidskrifter som innehåller fritt tillgängliga, kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskrifter i fulltext. Många av tidskrifterna är sökbara på artikelnivå. Målet är att täcka in alla ämnen och språk.