CORDIS (Community Research & Development Information Service)

CORDIS (Community Research & Development Information Service)

CORDIS är EU:s officiella kanal för information om vilka förslag som du kan lämna in inom ramen för sjunde ramprogrammet. På Cordis webbplats kan du dessutom ta kontakt med andra nyckelpersoner inom forskningen. Cordis ska framför allt göra det lättare att medverka i europeisk forskning ; förbättra utnyttjandet av forskningsresultat, särskilt inom branscher som är viktiga för EU:s konkurrenskraft; samt främja kunskapsspridning för att stärka företagens innovationsförmåga och öka användningen av ny teknik.

I CORDIS hittar du det mesta om europeisk verksamhet och infrastruktur inom FoU. Informationen kommer antingen direkt från forskningsvärlden eller från Cordis journalister. För närvarande omfattar Cordis: