Library of Congress Classification Web

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Library of Congress Classification Web

Please note: You need user id and password to login.

Search, browse, and access all Library of Congress Classification schedules and Library of Congress Subject Headings and Name Headings on the Web. Construct, verify, and assign classification numbers, subject headings, and name headings to library material using the most current data.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.